💖 សូមទស្សនាភាពយន្តដែលអ្នកពេញចិត្តដោយរីករាយ នឹកឃើញរឿងថ្មីៗនឹកឃើញដល់ KhFullHD.Net 💖
Favorite Comments ()
  • Server 1
0
0 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 5 (0 votes, average: 0.00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this.
Loading...
download torrent file For PCDownload Movies

The Eight Hundred (2020)

From the acclaimed filmmaker behind Mr. Six comes a riveting war epic. In 1937, eight hundred Chinese soldiers fight under siege from a warehouse in the middle of the Shanghai battlefield, completely surrounded by the Japanese army.

បៀប Download រឿងពី website KhFullHD.Net សម្រាប់ទូរសព្ទ័ –

Duration: 149 min

Release:

IMDb: 7.2

The Eight Hundred (2020)
The Eight Hundred (2020)
The Eight Hundred (2020)
The Eight Hundred (2020)
The Eight Hundred (2020)
The Eight Hundred (2020)
The Eight Hundred (2020)
ServerLanguageQualityLinks
ServerLanguageLinks