💖 សូមទស្សនាភាពយន្តដែលអ្នកពេញចិត្តដោយរីករាយ នឹកឃើញរឿងថ្មីៗនឹកឃើញដល់ KhFullHD.Net 💖
ចំពោះបងប្អូនដែលប្រើ Iphone បើសិនជា Video មិនដំណើការ សូមទស្សនាលើ Safari Browser ដោយបិទ ( cross-site tracking )
Favorite Comments ()
  • Server 1
0
0 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 5 (0 votes, average: 0.00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this.
Loading...
download torrent file For PCDownload Movies

Overheard 2 (2011)

Spread the love

Manson Law, a celebrated stockbroker in Hong Kong, is injured in a car accident. The police, led by Inspector Jack Ho, discovers a military surveillance device in the car wreck. Meanwhile, the wiretapper Joe Szema is unveiling his extensive plan that targets the mysterious financial conglomerate, the Landlord Club. The fate of these three men soon intertwines in the cat-and-mouse game that may bring down the entire stock market.

Duration: 121 min

Release:

IMDb: 6.8

Overheard 2 (2011)
Overheard 2 (2011)
Overheard 2 (2011)
Overheard 2 (2011)
Overheard 2 (2011)
Overheard 2 (2011)
ServerLanguageQualityLinks