🌟 ដំណឹងល្អ 🌟 ពេលនេះយើងខ្ញុំបានបង្កើត App សម្រាប់​ប្រតិបត្តិការ​លើ Android  ដែលមានឈ្មោះថា KhmerFlix  , 😁 ពេលនេះបងប្អូនអាច Download ដើម្បី test សាកល្បងបាន សូមចូលទៅកាន់ Menu ហើយយកពាក្យ KhmerFlix-App ដើម្បី Download ☀ (បញ្ចាក់✌️នៅតែ free ដដែល)
  • Server Video 1

Spider-Man 2 – Khmer Dub(2004)

Peter Parker មានបញ្ហាជាច្រើននៅក្នុងជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនដែលបរាជ័យរបស់គាត់នៅពេលគាត់ប្រយុទ្ធជាមួយអ្នកវិទ្យាសាស្រ្តដ៏អស្ចារ្យម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថា Doctor Otto Octavius
Peter Parker is going through a major identity crisis. Burned out from being Spider-Man, he decides to shelve his superhero alter ego, which leaves the city suffering in the wake of carnage left by the evil Doc Ock. In the meantime, Parker still can’t act on his feelings for Mary Jane Watson, a girl he’s loved since childhood.

Duration: 127 min

Quality: និយាយខ្មែរ

Release:

IMDb: 7.3

ServerLanguageQualityLinks