🌟 ដំណឹងល្អ 🌟 ពេលនេះយើងខ្ញុំបានបង្កើត App សម្រាប់​ប្រតិបត្តិការ​លើ Android  ដែលមានឈ្មោះថា KhmerFlix  , 😁 ពេលនេះបងប្អូនអាច Download ដើម្បី test សាកល្បងបាន សូមចូលទៅកាន់ Menu ហើយយកពាក្យ KhmerFlix-App ដើម្បី Download ☀ (បញ្ចាក់✌️នៅតែ free ដដែល)
  • Server 1

Bloodshot (2020)

After he and his wife are murdered, marine Ray Garrison is resurrected by a team of scientists. Enhanced with nanotechnology, he becomes a superhuman, biotech killing machine—’Bloodshot’. As Ray first trains with fellow super-soldiers, he cannot recall anything from his former life. But when his memories flood back and he remembers the man that killed both him and his wife, he breaks out of the facility to get revenge, only to discover that there’s more to the conspiracy than he thought.

Duration: 109 min

Release:

IMDb: 5.7

ServerLanguageQualityLinks