🌟 ដំណឹងល្អ 🌟 ពេលនេះយើងខ្ញុំបានបង្កើត App សម្រាប់​ប្រតិបត្តិការ​លើ Android  ដែលមានឈ្មោះថា KhmerFlix  , 😁 ពេលនេះបងប្អូនអាច Download ដើម្បី test សាកល្បងបាន សូមចូលទៅកាន់ Menu ហើយយកពាក្យ KhmerFlix-App ដើម្បី Download ☀ (បញ្ចាក់✌️នៅតែ free ដដែល)
បើសិនជា Play Video ទី​ 1 មិនដំណើការ សូម Play Video ទី 2 ឬ ទី 3 ,Button ជាប់នៅខាងក្រោម Video
  • Server Video 1

War- (2007) Khmer Dub

FBI agent Jack Crawford is out for revenge when his partner is killed and all clues point to the mysterious assassin Rogue. But when Rogue turns up years later to take care of some unfinished business, he triggers a violent clash of rival gangs. Will the truth come out before it’s too late? And when the dust settles, who will remain standing?

Duration: 103 min

Quality: និយាយខ្មែរ

Release:

IMDb: 6.2

ServerLanguageQualityLinks