🌟 ដំណឹងល្អ 🌟 ពេលនេះយើងខ្ញុំបានបង្កើត App សម្រាប់​ប្រតិបត្តិការ​លើ Android  ដែលមានឈ្មោះថា KhmerFlix  , 😁 ពេលនេះបងប្អូនអាច Download ដើម្បី test សាកល្បងបាន សូមចូលទៅកាន់ Menu ហើយយកពាក្យ KhmerFlix-App ដើម្បី Download ☀ (បញ្ចាក់✌️នៅតែ free ដដែល)
  • Server 1

The Tax Collector (2020)

David Cuevas is a family man who works as a gangland tax collector for high ranking Los Angeles gang members. He makes collections across the city with his partner Creeper making sure people pay up or will see retaliation. An old threat returns to Los Angeles that puts everything David loves in harm’s way.

Duration: 95 min

Release:

IMDb: 4.7

ServerLanguageQualityLinks