🌟 ដំណឹងល្អ 🌟 ពេលនេះយើងខ្ញុំបានបង្កើត App សម្រាប់​ប្រតិបត្តិការ​លើ Android  ដែលមានឈ្មោះថា KhmerFlix  , 😁 ពេលនេះបងប្អូនអាច Download ដើម្បី test សាកល្បងបាន សូមចូលទៅកាន់ Menu ហើយយកពាក្យ KhmerFlix-App ដើម្បី Download ☀ (បញ្ចាក់✌️នៅតែ free ដដែល)
  • Server Video 2
  • Server Video 1

Spider-Man: Far from Home (2019)

Peter Parker and his friends go on a summer trip to Europe. However, they will hardly be able to rest – Peter will have to agree to help Nick Fury uncover the mystery of creatures that cause natural disasters and destruction throughout the continent.

 

Duration: 129 min

Quality: បកប្រែដោយផ្ទាល់

Release:

IMDb: 7.5

ServerLanguageQualityLinks