💖 សូមទស្សនាភាពយន្តដែលអ្នកពេញចិត្តដោយរីករាយ នឹកឃើញរឿងថ្មីៗនឹកឃើញដល់ KhFullHD.Net 💖
Favorite Comments ()
  • Server 1
0
0 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 5 (0 votes, average: 0.00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this.
Loading...
download torrent file For PCDownload Movies

Monsters of Man (2020)

A robotics company vying to win a lucrative military contract team up with a corrupt CIA agent to conduct an illegal live field test. They deploy four weaponized prototype robots into a suspected drug manufacturing camp in the Golden Triangle, assuming they’d be killing drug runners that no one would miss. Six doctors on a humanitarian mission witness the brutal slaughter and become prime targets.

Duration: 131 min

Release:

IMDb: 4.8

Monsters of Man (2020)
Monsters of Man (2020)
Monsters of Man (2020)
Monsters of Man (2020)
Monsters of Man (2020)
Monsters of Man (2020)
Monsters of Man (2020)
Monsters of Man (2020)
Monsters of Man (2020)
Monsters of Man (2020)
Monsters of Man (2020)
Monsters of Man (2020)
Monsters of Man (2020)
Monsters of Man (2020)
ServerLanguageQualityLinks