💖 សូមទស្សនាភាពយន្តដែលអ្នកពេញចិត្តដោយរីករាយ នឹកឃើញរឿងថ្មីៗនឹកឃើញដល់ KhFullHD.Net 💖
ចំពោះបងប្អូនដែលប្រើ Iphone បើសិនជា Video មិនដំណើការ សូមទស្សនាលើ Safari Browser ដោយបិទ ( cross-site tracking )
Favorite Comments ()
  • Server 1
0
0 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 5 (0 votes, average: 0.00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this.
Loading...
download torrent file For PCDownload Movies

Mutants (2009)

Spread the love

A nasty virus has spread throughout the human race turning the population into something …else. After a brief setup (and a messy hit and run) we’re introduced to an ambulance and its four occupants. Sonia (Helene de Fougerolles) and Marco (Francis Renaud) are together and riding with two police officers. Tensions rise between them as they head for a mythical research facility called NOAH that is reportedly infection free and working on a cure, and circumstances lead to Sonia and Marco holing up alone in an abandoned building. She’s pregnant, in love, and apparently immune to the virus… and she realizes that he’s been infected. He slowly transforms but her love for him refuses to give up on a cure, so she sets out to survive the onslaught of infected, attacks from still-human marauders, and the growing threat from her baby’s daddy.

Mutants (2009)
ServerLanguageQualityLinks