🌟 ដំណឹងល្អ 🌟 ពេលនេះយើងខ្ញុំបានបង្កើត App សម្រាប់​ប្រតិបត្តិការ​លើ Android  ដែលមានឈ្មោះថា KhmerFlix  , 😁 ពេលនេះបងប្អូនអាច Download ដើម្បី test សាកល្បងបាន សូមចូលទៅកាន់ Menu ហើយយកពាក្យ KhmerFlix-App ដើម្បី Download ☀ (បញ្ចាក់✌️នៅតែ free ដដែល)
  • Server Video 2
  • Server Video 1

Olympus Has Fallen (2013)

When the White House (Secret Service Code: “Olympus”) is captured by a terrorist mastermind and the President is kidnapped, disgraced former Presidential guard Mike Banning finds himself trapped within the building. As the national security team scrambles to respond, they are forced to rely on Banning’s inside knowledge to help retake the White House, save the President and avert an even bigger disaster.

Duration: 119 min

Quality: បកប្រែដោយផ្ទាល់

Release:

IMDb: 6.5

ServerLanguageQualityLinks
ServerLanguageLinks