🌟 ដំណឹងល្អ 🌟 ពេលនេះយើងខ្ញុំបានបង្កើត App សម្រាប់​ប្រតិបត្តិការ​លើ Android  ដែលមានឈ្មោះថា KhmerFlix  , 😁 ពេលនេះបងប្អូនអាច Download ដើម្បី test សាកល្បងបាន សូមចូលទៅកាន់ Menu ហើយយកពាក្យ KhmerFlix-App ដើម្បី Download ☀ (បញ្ចាក់✌️នៅតែ free ដដែល)
  • Server Video 1

God of War (2017)

During the 16th century, pirates rule the Chinese coastline, pillaging the small villages and terrorizing the citizens. When maverick leader Commander Yu enlists the help of a sharp young general, they devise a plan to defeat the pirates. A violent clash of wit and weapons will decide who will rule the land.

Duration: 128 min

Quality: និយាយខ្មែរ

Release:

IMDb: 6.4

ServerLanguageQualityLinks