💖 សូមទស្សនាភាពយន្តដែលអ្នកពេញចិត្តដោយរីករាយ នឹកឃើញរឿងថ្មីៗនឹកឃើញដល់ KhFullHD.Net 💖
Favorite Comments ()
  • Server 1
0
0 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 5 (0 votes, average: 0.00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this.
Loading...
download torrent file For PCDownload Movies

Future Cops អ្នកប្រយុទុ្ធឆ្លងភព (1993)

Spread the love

In the year 2043, an evil crime lord (The General/M. Bison) is trying to take over the world. Only one government official stands in his way, and plans to send him to prison, so The General and his minions Kent (Ken), Thai King (Sagat), and Toyota (E. Honda) travel to the year 1993 to kill the official before he has a chance to get into office. During a battle with The General’s minions, the Future Cops Lung (Ryu), Broom Man (Guile), Ti Man (Vega), and Ah-Sing (Dhalsim) hear of their evil plan and devise a plan of their own to travel back in time to protect the official.

Duration: 95 min

Release:

IMDb: 6.0

Future Cops អ្នកប្រយុទុ្ធឆ្លងភព (1993)
Future Cops អ្នកប្រយុទុ្ធឆ្លងភព (1993)
Future Cops អ្នកប្រយុទុ្ធឆ្លងភព (1993)
Future Cops អ្នកប្រយុទុ្ធឆ្លងភព (1993)
ServerLanguageQualityLinks