🌟 ដំណឹងល្អ 🌟 ពេលនេះយើងខ្ញុំបានបង្កើត App សម្រាប់​ប្រតិបត្តិការ​លើ Android  ដែលមានឈ្មោះថា KhmerFlix  , 😁 ពេលនេះបងប្អូនអាច Download ដើម្បី test សាកល្បងបាន សូមចូលទៅកាន់ Menu ហើយយកពាក្យ KhmerFlix-App ដើម្បី Download ☀ (បញ្ចាក់✌️នៅតែ free ដដែល)
  • Server Video 1
  • Server Video 2

Danger Close (2019)

Vietnam War, 1966. Australia and New Zealand send troops to support the United States and South Vietnamese in their fight against the communist North. Soldiers are very young men, recruits and volunteers who have never been involved in a combat. On August 18th, members of Delta Company will face the true horror of a ruthless battle among the trees of a rubber plantation called Long Tân. They are barely a hundred. The enemy is a human wave ready to destroy them.

Duration: 118 min

Quality: បកប្រែដោយផ្ទាល់

Release:

IMDb: 6.8

ServerLanguageQualityLinks