🌟 ដំណឹងល្អ 🌟 ពេលនេះយើងខ្ញុំបានបង្កើត App សម្រាប់​ប្រតិបត្តិការ​លើ Android  ដែលមានឈ្មោះថា KhmerFlix  , 😁 ពេលនេះបងប្អូនអាច Download ដើម្បី test សាកល្បងបាន សូមចូលទៅកាន់ Menu ហើយយកពាក្យ KhmerFlix-App ដើម្បី Download ☀ (បញ្ចាក់✌️នៅតែ free ដដែល)
  • Server 1

The Irishman (2019)

Pennsylvania, 1956. Frank Sheeran, a war veteran of Irish origin who works as a truck driver, accidentally meets mobster Russell Bufalino. Once Frank becomes his trusted man, Bufalino sends him to Chicago with the task of helping Jimmy Hoffa, a powerful union leader related to organized crime, with whom Frank will maintain a close friendship for nearly twenty years.

Duration: 209 min

Release:

IMDb: 7.9

ServerLanguageQualityLinks
ServerLanguageLinks