🌟 ដំណឹងល្អ 🌟 ពេលនេះយើងខ្ញុំបានបង្កើត App សម្រាប់​ប្រតិបត្តិការ​លើ Android  ដែលមានឈ្មោះថា KhmerFlix  , 😁 ពេលនេះបងប្អូនអាច Download ដើម្បី test សាកល្បងបាន សូមចូលទៅកាន់ Menu ហើយយកពាក្យ KhmerFlix-App ដើម្បី Download ☀ (បញ្ចាក់✌️នៅតែ free ដដែល)
x
x
  • Server 1

The Croods (2013)

The prehistoric Croods family live in a particularly dangerous moment in time. Patriarch Grug, his mate Ugga, teenage daughter Eep, son Thunk, and feisty Gran gather food by day and huddle together in a cave at night. When a more evolved caveman named Guy arrives on the scene, Grug is distrustful, but it soon becomes apparent that Guy is correct about the impending destruction of their world.

ServerLanguageQualityLinks