🌟 ដំណឹងល្អ 🌟 ពេលនេះយើងខ្ញុំបានបង្កើត App សម្រាប់​ប្រតិបត្តិការ​លើ Android  ដែលមានឈ្មោះថា KhmerFlix  , 😁 ពេលនេះបងប្អូនអាច Download ដើម្បី test សាកល្បងបាន សូមចូលទៅកាន់ Menu ហើយយកពាក្យ KhmerFlix-App ដើម្បី Download ☀ (បញ្ចាក់✌️នៅតែ free ដដែល)
បើសិនជា Play Video ទី​ 1 មិនដំណើការ សូម Play Video ទី 2 ឬ ទី 3 ,Button ជាប់នៅខាងក្រោម Video
  • Server Video 1
  • Server Video 2

The Night Before Enlisting 입영전야 (2016)

Three nights before enlisting, Seung Wook decides to leave his mark since he can’t avoid the military so he flirts with everyone. However, his school senior So Yoon nor his blind date Il Hong will fall for him. The night before he leaves for the army, Seung Wook decides he’s going to see some action with the two girls. The project of ‘leaving a mark’ start

Genre: 18+DramaRomance

Duration:

ServerLanguageQualityLinks