🌟 ដំណឹងល្អ 🌟 ពេលនេះយើងខ្ញុំបានបង្កើត App សម្រាប់​ប្រតិបត្តិការ​លើ Android  ដែលមានឈ្មោះថា KhmerFlix  , 😁 ពេលនេះបងប្អូនអាច Download ដើម្បី test សាកល្បងបាន សូមចូលទៅកាន់ Menu ហើយយកពាក្យ KhmerFlix-App ដើម្បី Download ☀ (បញ្ចាក់✌️នៅតែ free ដដែល)
បើសិនជា Play Video ទី​ 1 មិនដំណើការ សូម Play Video ទី 2 ឬ ទី 3 ,Button ជាប់នៅខាងក្រោម Video
  • Server 1

Alvin and the Chipmunks: The Squeakquel (2009)

Pop sensations Alvin, Simon and Theodore end up in the care of Dave Seville’s twenty-something nephew Toby. The boys must put aside music super stardom to return to school, and are tasked with saving the school’s music program by winning the $25,000 prize in a battle of the bands. But the Chipmunks unexpectedly meet their match in three singing chipmunks known as The Chipettes – Brittany, Eleanor and Jeanette. Romantic and musical sparks are ignited when the Chipmunks and Chipettes square off.

Duration: 88 min

Release:

IMDb: 4.5

ServerLanguageQualityLinks