🌟 ដំណឹងល្អ 🌟 ពេលនេះយើងខ្ញុំបានបង្កើត App សម្រាប់​ប្រតិបត្តិការ​លើ Android  ដែលមានឈ្មោះថា KhmerFlix  , 😁 ពេលនេះបងប្អូនអាច Download ដើម្បី test សាកល្បងបាន សូមចូលទៅកាន់ Menu ហើយយកពាក្យ KhmerFlix-App ដើម្បី Download ☀ (បញ្ចាក់✌️នៅតែ free ដដែល)
  • Server 1

No Tears for the Dead (2014)

Gon, a Korean hitman bred in the United States where he works for a Chinese triad, usually flawless in taking out his targets, makes a terrible mistake in fulfilling a mission. Swamped by feelings of regret, Gon no longer wants to be a hitman, but, in order to tie up loose ends, his boss forces him to do another job in Korea.

Duration: 116 min

Release:

IMDb: 6.8