🌟 ដំណឹងល្អ 🌟 ពេលនេះយើងខ្ញុំបានបង្កើត App សម្រាប់​ប្រតិបត្តិការ​លើ Android  ដែលមានឈ្មោះថា KhmerFlix  , 😁 ពេលនេះបងប្អូនអាច Download ដើម្បី test សាកល្បងបាន សូមចូលទៅកាន់ Menu ហើយយកពាក្យ KhmerFlix-App ដើម្បី Download ☀ (បញ្ចាក់✌️នៅតែ free ដដែល)
បើសិនជា Play Video ទី​ 1 មិនដំណើការ សូម Play Video ទី 2 ឬ ទី 3 ,Button ជាប់នៅខាងក្រោម Video
  • Server 1

XIII: The Conspiracy (2008)

The first female US President Sally Sheridan is shot dead by a sniper during her Veterans Day speech. Her assassin narrowly escapes the scene with his life, national security hot on his heels – or so it seems. Three months later, an elderly couple discover the body of a wounded man in a tree, wearing a parachute. The young man cannot remember the slightest thing about his own identity.

Genre: ActionAction & AdventureCrimeUncategorizedWar

Director:

Country: ,

Duration: 136 min

Release:

IMDb: 6.7

ServerLanguageQualityLinks