💖 សូមទស្សនាភាពយន្តដែលអ្នកពេញចិត្តដោយរីករាយ នឹកឃើញរឿងថ្មីៗនឹកឃើញដល់ KhFullHD.Net 💖
Favorite Comments ()
  • Server 1
0
0 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 5 (0 votes, average: 0.00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this.
Loading...
download torrent file For PCDownload Movies

Terminator Salvation (2009)

All grown up in post-apocalyptic 2018, John Connor must lead the resistance of humans against the increasingly dominating militaristic robots. But when Marcus Wright appears, his existence confuses the mission as Connor tries to determine whether Wright has come from the future or the past — and whether he’s friend or foe.

Terminator Salvation (2009)
Terminator Salvation (2009)
Terminator Salvation (2009)
Terminator Salvation (2009)
Terminator Salvation (2009)
Terminator Salvation (2009)
Terminator Salvation (2009)
Terminator Salvation (2009)
Terminator Salvation (2009)
Terminator Salvation (2009)
Terminator Salvation (2009)
Terminator Salvation (2009)
ServerLanguageQualityLinks