🌟 ដំណឹងល្អ 🌟 ពេលនេះយើងខ្ញុំបានបង្កើត App សម្រាប់​ប្រតិបត្តិការ​លើ Android  ដែលមានឈ្មោះថា KhmerFlix  , 😁 ពេលនេះបងប្អូនអាច Download ដើម្បី test សាកល្បងបាន សូមចូលទៅកាន់ Menu ហើយយកពាក្យ KhmerFlix-App ដើម្បី Download ☀ (បញ្ចាក់✌️នៅតែ free ដដែល)
បើសិនជា Play Video ទី​ 1 មិនដំណើការ សូម Play Video ទី 2 ឬ ទី 3 ,Button ជាប់នៅខាងក្រោម Video
  • Server 1

Afternoon Affair: Rear Window (1972)

For a girl who works in a 3rd rate bar, Ayuko is full of vanity. Nomura, her patron, is besotted by her and it is their habit that they cannot reach a climax unless they peek at a couple, across the way, making love. Intent on climbing up in the world, Ayuko uses all her wiles to get her patron, who is putty in her hands, to move her from her grubby apartment house to a dreamboat of a place. She then tries to find a place to work more befitting her new home but all the elite night clubs will have nothing to do with her and with time heavy on her hands, the devil finds mischief for idle hands to do…

ServerLanguageQualityLinks