🌟 ដំណឹងល្អ 🌟 ពេលនេះយើងខ្ញុំបានបង្កើត App សម្រាប់​ប្រតិបត្តិការ​លើ Android  ដែលមានឈ្មោះថា KhmerFlix  , 😁 ពេលនេះបងប្អូនអាច Download ដើម្បី test សាកល្បងបាន សូមចូលទៅកាន់ Menu ហើយយកពាក្យ KhmerFlix-App ដើម្បី Download ☀ (បញ្ចាក់✌️នៅតែ free ដដែល)
  • Server 1

Justice League: War (2014)

The world is under attack by an alien armada led by the powerful Apokoliptian, Darkseid. A group of superheroes consisting of Superman, Batman, Wonder Woman, The Flash, Green Lantern, Cyborg, and Shazam must set aside their differences and gather together to defend Earth.

Duration: 79 min

Release:

IMDb: 7.3

ServerLanguageQualityLinks