🌟 ដំណឹងល្អ 🌟 ពេលនេះយើងខ្ញុំបានបង្កើត App សម្រាប់​ប្រតិបត្តិការ​លើ Android  ដែលមានឈ្មោះថា KhmerFlix  , 😁 ពេលនេះបងប្អូនអាច Download ដើម្បី test សាកល្បងបាន សូមចូលទៅកាន់ Menu ហើយយកពាក្យ KhmerFlix-App ដើម្បី Download ☀ (បញ្ចាក់✌️នៅតែ free ដដែល)
  • Server 1

Legend of Deification (2021)

Atop the ruins of war, top commander Jiang Ziya is given the task to banish the Nine-tailed Fox Demon who threatens all mortals’ very existence. When he discovers the Nine-tailed Fox’s life linked to the soul of an innocent girl, he is faced with a challenging decision: follow the will of heaven or find his own path to righteousness.

Duration: 110 min

Release:

IMDb: 6.4

ServerLanguageQualityLinks