🌟 ដំណឹងល្អ 🌟 ពេលនេះយើងខ្ញុំបានបង្កើត App សម្រាប់​ប្រតិបត្តិការ​លើ Android  ដែលមានឈ្មោះថា KhmerFlix  , 😁 ពេលនេះបងប្អូនអាច Download ដើម្បី test សាកល្បងបាន សូមចូលទៅកាន់ Menu ហើយយកពាក្យ KhmerFlix-App ដើម្បី Download ☀ (បញ្ចាក់✌️នៅតែ free ដដែល)
  • Server 1

Master Z: Ip Man Legacy (2018)

Following his defeat by Master Ip, Cheung Tin Chi tries to make a life with his young son in Hong Kong, waiting tables at a bar that caters to expats. But it’s not long before the mix of foreigners, money, and triad leaders draw him once again to the fight.

Duration: 107 min

Release:

IMDb: 6.5

ServerLanguageQualityLinks