🌟 ដំណឹងល្អ 🌟 ពេលនេះយើងខ្ញុំបានបង្កើត App សម្រាប់​ប្រតិបត្តិការ​លើ Android  ដែលមានឈ្មោះថា KhmerFlix  , 😁 ពេលនេះបងប្អូនអាច Download ដើម្បី test សាកល្បងបាន សូមចូលទៅកាន់ Menu ហើយយកពាក្យ KhmerFlix-App ដើម្បី Download ☀ (បញ្ចាក់✌️នៅតែ free ដដែល)
បើសិនជា Play Video ទី​ 1 មិនដំណើការ សូម Play Video ទី 2 ឬ ទី 3 ,Button ជាប់នៅខាងក្រោម Video
  • Server Video 2
  • Server Video 1

X-Men: Apocalypse-Khmer Sub (2016)

បន្ទាប់ពីការបង្ហាញមុខរបស់ពួក Mutant, ក្រុម X-Men ត្រូវតែរួបរួមគ្នាដើម្បីកម្ចាត់ផែនការកម្ទេចពិភពលោករបស់ Apocalypse
After the re-emergence of the world’s first mutant, world-destroyer Apocalypse, the X-Men must unite to defeat his extinction level plan.

Duration: 144 min

Quality: បកប្រែដោយផ្ទាល់

Release:

IMDb: 6.9

ServerLanguageQualityLinks