💖 សូមទស្សនាភាពយន្តដែលអ្នកពេញចិត្តដោយរីករាយ នឹកឃើញរឿងថ្មីៗនឹកឃើញដល់ KhFullHD.Net 💖
Favorite Comments ()
  • Server 1
0
0 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 5 (0 votes, average: 0.00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this.
Loading...
download torrent file For PCDownload Movies

Bodyguards and Assassins-Khmer Dubbed (2009)

Spread the love

In 1905, revolutionist Sun Yat-Sen visits Hong Kong to discuss plans with Tongmenghui members to overthrow the Qing dynasty. But when they find out that assassins have been sent to kill him, they assemble a group of protectors to prevent any attacks.

Duration: 139 min

Release:

IMDb: 6.8

Bodyguards and Assassins-Khmer Dubbed (2009)
Bodyguards and Assassins-Khmer Dubbed (2009)
Bodyguards and Assassins-Khmer Dubbed (2009)
Bodyguards and Assassins-Khmer Dubbed (2009)
ServerLanguageQualityLinks