🌟 ដំណឹងល្អ 🌟 ពេលនេះយើងខ្ញុំបានបង្កើត App សម្រាប់​ប្រតិបត្តិការ​លើ Android  ដែលមានឈ្មោះថា KhmerFlix  , 😁 ពេលនេះបងប្អូនអាច Download ដើម្បី test សាកល្បងបាន សូមចូលទៅកាន់ Menu ហើយយកពាក្យ KhmerFlix-App ដើម្បី Download ☀ (បញ្ចាក់✌️នៅតែ free ដដែល)
  • Server IOS
  • Server Andriod
  • Server Subtitle

របៀប Download រឿងពីវេបសាយ KhFullHD សម្រាប់ទូរសព្ទ័ – How to dowload Movie on KhFullHD

របៀប Download រឿងពីវេបសាយ KhFullHD សម្រាប់ទូរសព្ទ័ – How to dowload Movie on KhFullHD

គឺ សម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ Downlod រឿងទុកមើលពេលទំនេរ សូមមើលតាម Video ខាងលើនេះ , បាទគឺងាយស្រួលទេ ហើយខ្ញុំបាដាក់ file zin ច្បាស់ ហើយនឹង subtitle អោយ ​Download ងាយស្រួល

មិនបាច់រក​ website បរទេស នាំតែពិបាក download !

 

 

Duration: