💖 សូមទស្សនាភាពយន្តដែលអ្នកពេញចិត្តដោយរីករាយ នឹកឃើញរឿងថ្មីៗនឹកឃើញដល់ KhFullHD.Net 💖
Favorite Comments ()
  • Server 1
0
0 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 5 (0 votes, average: 0.00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this.
Loading...
download torrent file For PCDownload Movies

District 9 (2009)

Thirty years ago, aliens arrive on Earth. Not to conquer or give aid, but to find refuge from their dying planet. Separated from humans in a South African area called District 9, the aliens are managed by Multi-National United, which is unconcerned with the aliens’ welfare but will do anything to master their advanced technology. When a company field agent contracts a mysterious virus that begins to alter his DNA, there is only one place he can hide: District 9.

របៀប Download រឿងពី website KhFullHD.Net សម្រាប់ទូរសព្ទ័ –

District 9 (2009)
District 9 (2009)
District 9 (2009)
District 9 (2009)
District 9 (2009)
District 9 (2009)
District 9 (2009)
District 9 (2009)
District 9 (2009)
District 9 (2009)
ServerLanguageQualityLinks