🌟 ដំណឹងល្អ 🌟 ពេលនេះយើងខ្ញុំបានបង្កើត App សម្រាប់​ប្រតិបត្តិការ​លើ Android  ដែលមានឈ្មោះថា KhmerFlix  , 😁 ពេលនេះបងប្អូនអាច Download ដើម្បី test សាកល្បងបាន សូមចូលទៅកាន់ Menu ហើយយកពាក្យ KhmerFlix-App ដើម្បី Download ☀ (បញ្ចាក់✌️នៅតែ free ដដែល)
x
x
  • Server Video 1
  • Server Video 2

Harry Potter and the Order of the Phoenix (2007)

After a lonely summer on Privet Drive, Harry (Daniel Radcliffe) returns to a Hogwarts full of ill-fortune. Few of students and parents believe him or Dumbledore (Sir Michael Gambon) that Voldemort (Ralph Fiennes) is really back. The ministry had decided to step in by appointing a new Defense Against the Dark Arts teacher, Professor Dolores Umbridge (Imelda Staunton), who proves to be the nastiest person Harry has ever encountered. Harry also can’t help stealing glances with the beautiful Cho Chang (Katie Leung). To top it off are dreams that Harry can’t explain, and a mystery behind something for which Voldemort is searching. With these many things, Harry begins one of his toughest years at Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry

 

Duration: 138 min

Release:

IMDb: 7.5

ServerLanguageQualityLinks