💖 សូមទស្សនាភាពយន្តដែលអ្នកពេញចិត្តដោយរីករាយ នឹកឃើញរឿងថ្មីៗនឹកឃើញដល់ KhFullHD.Net 💖
Favorite Comments ()
  • Server 1
0
0 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 5 (0 votes, average: 0.00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this.
Loading...
download torrent file For PCDownload Movies

Alice in Wonderland (2010 )

Spread the love

Alice, an unpretentious and individual 19-year-old, is betrothed to a dunce of an English nobleman. At her engagement party, she escapes the crowd to consider whether to go through with the marriage and falls down a hole in the garden after spotting an unusual rabbit. Arriving in a strange and surreal place called ‘Underland,’ she finds herself in a world that resembles the nightmares she had as a child, filled with talking animals, villainous queens and knights, and frumious bandersnatches. Alice realizes that she is there for a reason – to conquer the horrific Jabberwocky and restore the rightful queen to her throne.

Duration: 108 min

Release:

IMDb: 6.4

Alice in Wonderland (2010 )
Alice in Wonderland (2010 )
Alice in Wonderland (2010 )
Alice in Wonderland (2010 )
Alice in Wonderland (2010 )
Alice in Wonderland (2010 )
Alice in Wonderland (2010 )
ServerLanguageQualityLinks