🌟 ដំណឹងល្អ 🌟 ពេលនេះយើងខ្ញុំបានបង្កើត App សម្រាប់​ប្រតិបត្តិការ​លើ Android  ដែលមានឈ្មោះថា KhmerFlix  , 😁 ពេលនេះបងប្អូនអាច Download ដើម្បី test សាកល្បងបាន សូមចូលទៅកាន់ Menu ហើយយកពាក្យ KhmerFlix-App ដើម្បី Download ☀ (បញ្ចាក់✌️នៅតែ free ដដែល)
  • Server Video 2
  • Server Video 1

Jailbreak (2017)

What started as a simple escort mission will soon turn to chaos as the prisoners of Koh Kla take over the prison grounds. A special task force [Jean-Paul Ly, Dara Our, Tharoth Sam] gets trapped in the prison wi

ll have to fight their way out for survival, to protect a key witness [Savin Phillip].

Duration: 92 min

Quality: និយាយខ្មែរ

Release:

IMDb: 5.4

ServerLanguageQualityLinks