💖 សូមទស្សនាភាពយន្តដែលអ្នកពេញចិត្តដោយរីករាយ នឹកឃើញរឿងថ្មីៗនឹកឃើញដល់ KhFullHD.Net 💖
Favorite Comments ()
  • Server 1
0
0 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 5 (0 votes, average: 0.00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this.
Loading...
download torrent file For PCDownload Movies

Poltergeist II: The Other Side (1986)

Spread the love

The Freeling family move in with Diane’s mother in an effort to escape the trauma and aftermath of Carol Anne’s abduction by the Beast. But the Beast is not to be put off so easily and appears in a ghostly apparition as the Reverend Kane, a religeous zealot responsible for the deaths of his many followers. His goal is simple – he wants the angelic Carol Anne.

Poltergeist II: The Other Side (1986)
Poltergeist II: The Other Side (1986)
Poltergeist II: The Other Side (1986)
Poltergeist II: The Other Side (1986)
ServerLanguageQualityLinks