🌟 ដំណឹងល្អ 🌟 ពេលនេះយើងខ្ញុំបានបង្កើត App សម្រាប់​ប្រតិបត្តិការ​លើ Android  ដែលមានឈ្មោះថា KhmerFlix  , 😁 ពេលនេះបងប្អូនអាច Download ដើម្បី test សាកល្បងបាន សូមចូលទៅកាន់ Menu ហើយយកពាក្យ KhmerFlix-App ដើម្បី Download ☀ (បញ្ចាក់✌️នៅតែ free ដដែល)
បើសិនជា Play Video ទី​ 1 មិនដំណើការ សូម Play Video ទី 2 ឬ ទី 3 ,Button ជាប់នៅខាងក្រោម Video
x
x
  • Server Video 1
  • Server Video 2

Z Storm បេសកកម្មកំចាត់គ្រឿងញៀន (2014)

This is a story about the biggest financial fraud attempted in Hong Kong, directed at the Government of Hong Kong and involved all 7 million Hong Kong citizens… no one is free from the scheme. Within the four decades of guarding Hong Kong’s financial integrity, the ICAC has never come across an opponent so huge and so well organized as in the Z Torrent file… shadowy figures from the underworld of South America, Italy and Europe all ready to plot against the estimated 150 million dollars of Hong Kong citizens’ tax money which was pooled in a fund called the WELFARE FUND. High profile chartered accountants, high ranking law enforcers, power lawyers, the super entrepreneurs; they all have their shares of play but none can really grasp the big picture; they are there only for what they desire most.

Duration: 92 min

Quality: និយាយខ្មែរ

Release:

IMDb: 5.4

ServerLanguageQualityLinks