💖 សូមទស្សនាភាពយន្តដែលអ្នកពេញចិត្តដោយរីករាយ នឹកឃើញរឿងថ្មីៗនឹកឃើញដល់ KhFullHD.Net 💖
Favorite Comments ()
  • Server 1
0
0 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 5 (0 votes, average: 0.00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this.
Loading...
download torrent file For PCDownload Movies

Kill Zone 2 តំបន្តឃាតកម្ម វគ្គ2 (2015)

A Hong Kong cop named Kit busts a major gangster only to find his cover blown and his main witness gone. The gangster, in retaliation, has him kidnapped and put in a Thai jail with a false criminal identity. A lowly prison guard Chai with extraordinary fighting skills guards kit and prevents his escape from prison. The prison guard’s daughter suffers from a rare form of leukemia and Kit is the only donor who can save her. The prison guard discovers Kit’s real identity and helps him to escape in return for his agreeing to save his daughter. Together, Kit and Chai must face the gangster and his minions and take them down.

Duration: 120 min

Release:

IMDb: 6.7

Kill Zone 2 តំបន្តឃាតកម្ម វគ្គ2 (2015)
Kill Zone 2 តំបន្តឃាតកម្ម វគ្គ2 (2015)
Kill Zone 2 តំបន្តឃាតកម្ម វគ្គ2 (2015)
Kill Zone 2 តំបន្តឃាតកម្ម វគ្គ2 (2015)
ServerLanguageQualityLinks