🌟 ដំណឹងល្អ 🌟 ពេលនេះយើងខ្ញុំបានបង្កើត App សម្រាប់​ប្រតិបត្តិការ​លើ Android  ដែលមានឈ្មោះថា KhmerFlix  , 😁 ពេលនេះបងប្អូនអាច Download ដើម្បី test សាកល្បងបាន សូមចូលទៅកាន់ Menu ហើយយកពាក្យ KhmerFlix-App ដើម្បី Download ☀ (បញ្ចាក់✌️នៅតែ free ដដែល)
  • Server 1

Poltergeist III (1988)

Carol Anne has been sent to live with her Aunt and Uncle in an effort to hide her from the clutches of the ghostly Reverend Kane, but he tracks her down and terrorises her in her relatives’ appartment in a tall glass building. Will he finally achieve his target and capture Carol Anne again, or will Tangina be able, yet again, to thwart him?

ServerLanguageQualityLinks