🌟 ដំណឹងល្អ 🌟 ពេលនេះយើងខ្ញុំបានបង្កើត App សម្រាប់​ប្រតិបត្តិការ​លើ Android  ដែលមានឈ្មោះថា KhmerFlix  , 😁 ពេលនេះបងប្អូនអាច Download ដើម្បី test សាកល្បងបាន សូមចូលទៅកាន់ Menu ហើយយកពាក្យ KhmerFlix-App ដើម្បី Download ☀ (បញ្ចាក់✌️នៅតែ free ដដែល)
  • Server Video 1
  • Server Video 2

Ip Man 2 (2010)

Having defeated the best fighters of the Imperial Japanese army in occupied Shanghai, Ip Man and his family settle in post-war Hong Kong. Struggling to make a living, Master Ip opens a kung fu school to bring his celebrated art of Wing Chun to the troubled youth of Hong Kong. His growing reputation soon brings challenges from powerful enemies, including pre-eminent Hung Gar master, Hung Quan.

Duration: 108 min

Quality: និយាយខ្មែរ

Release:

IMDb: 7.5

ServerLanguageQualityLinks