💖 សូមទស្សនាភាពយន្តដែលអ្នកពេញចិត្តដោយរីករាយ នឹកឃើញរឿងថ្មីៗនឹកឃើញដល់ KhFullHD.Net 💖
Favorite Comments ()
  • Server 1
0
0 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 5 (0 votes, average: 0.00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this.
Loading...
download torrent file For PCDownload Movies

The Climbers គ្រោះថ្នាក់លើកំពូលភ្នំ (2019)

May 1960. Mount Everest, the second step under the cliff. The four members of the China Everest Climbing Commando are attacking the most difficult and most difficult “second step”. This is their fifth assault. The first four failures have cost them too much physical strength – …finally, the wind and snow stop the gap.

Duration:

Release:

The Climbers គ្រោះថ្នាក់លើកំពូលភ្នំ (2019)
The Climbers គ្រោះថ្នាក់លើកំពូលភ្នំ (2019)
The Climbers គ្រោះថ្នាក់លើកំពូលភ្នំ (2019)
The Climbers គ្រោះថ្នាក់លើកំពូលភ្នំ (2019)
The Climbers គ្រោះថ្នាក់លើកំពូលភ្នំ (2019)
The Climbers គ្រោះថ្នាក់លើកំពូលភ្នំ (2019)
ServerLanguageQualityLinks