🌟 ដំណឹងល្អ 🌟 ពេលនេះយើងខ្ញុំបានបង្កើត App សម្រាប់​ប្រតិបត្តិការ​លើ Android  ដែលមានឈ្មោះថា KhmerFlix  , 😁 ពេលនេះបងប្អូនអាច Download ដើម្បី test សាកល្បងបាន សូមចូលទៅកាន់ Menu ហើយយកពាក្យ KhmerFlix-App ដើម្បី Download ☀ (បញ្ចាក់✌️នៅតែ free ដដែល)
បើសិនជា Play Video ទី​ 1 មិនដំណើការ សូម Play Video ទី 2 ឬ ទី 3 ,Button ជាប់នៅខាងក្រោម Video
  • Server 1

The Bad Guys: Reign of Chaos (2019)

Chief of the ‘Special Crime Unit’, OH Gu-tak, looks for the former gangster, PARK Woong-chul, whom he had worked with before, and recruits a con artist, KWAK No-soon, and a convicted cop, KO Yoo-sung in the new team. With new blood, the ‘Bad Guys’ have become stronger and tougher. As they dig deeper into the case, they sense that a much bigger crime organization is behind it all and they begin the hunt for bad guys…

ServerLanguageQualityLinks