🌟 ដំណឹងល្អ 🌟 ពេលនេះយើងខ្ញុំបានបង្កើត App សម្រាប់​ប្រតិបត្តិការ​លើ Android  ដែលមានឈ្មោះថា KhmerFlix  , 😁 ពេលនេះបងប្អូនអាច Download ដើម្បី test សាកល្បងបាន សូមចូលទៅកាន់ Menu ហើយយកពាក្យ KhmerFlix-App ដើម្បី Download ☀ (បញ្ចាក់✌️នៅតែ free ដដែល)
បើសិនជា Play Video ទី​ 1 មិនដំណើការ សូម Play Video ទី 2 ឬ ទី 3 ,Button ជាប់នៅខាងក្រោម Video
x
x
  • Server Video
  • Server 2

The Marksman (2021)

Jim Hanson’s quiet life is suddenly disturbed by two people crossing the US/Mexico border – a woman and her young son – desperate to flee a Mexican cartel. After a shootout leaves the mother dead, Jim becomes the boy’s reluctant defender. He embraces his role as Miguel’s protector and will stop at nothing to get him to safety, as they go on the run from the relentless assassins.

Duration: 108 min

Release:

IMDb: 5.9

ServerLanguageQualityLinks