🌟 ដំណឹងល្អ 🌟 ពេលនេះយើងខ្ញុំបានបង្កើត App សម្រាប់​ប្រតិបត្តិការ​លើ Android  ដែលមានឈ្មោះថា KhmerFlix  , 😁 ពេលនេះបងប្អូនអាច Download ដើម្បី test សាកល្បងបាន សូមចូលទៅកាន់ Menu ហើយយកពាក្យ KhmerFlix-App ដើម្បី Download ☀ (បញ្ចាក់✌️នៅតែ free ដដែល)
បើសិនជា Play Video ទី​ 1 មិនដំណើការ សូម Play Video ទី 2 ឬ ទី 3 ,Button ជាប់នៅខាងក្រោម Video
  • Server Video 2
  • Server Video 1

Shanghai Knights (2003)

The dynamic duo of Chon Wang and Roy O’Bannon return for another crazy adventure. This time, they’re in London to avenge the murder of Chon’s father, but end up on an even bigger case. Chon’s sister is there to do the same, but instead unearths a plot to kill the royal family. No one believes her, though, and it’s up to Chon and Roy (who has romance on his mind) to prove her right.

Duration:

Quality: បកប្រែដោយផ្ទាល់

Release:

ServerLanguageQualityLinks