💖 សូមទស្សនាភាពយន្តដែលអ្នកពេញចិត្តដោយរីករាយ នឹកឃើញរឿងថ្មីៗនឹកឃើញដល់ KhFullHD.Net 💖
Favorite Comments ()
  • Server 1
0
0 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 5 (0 votes, average: 0.00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this.
Loading...
download torrent file For PCDownload Movies

Godzilla: Planet of the Monsters (2017)

Spread the love

In the year 2048, the human race is forced to leave Earth after decades of losing against Godzilla and other giant monsters. They take a twenty-year journey to another planet called Tau Ceti-e, but upon arrival, they discover that the planet has become uninhabitable. As living conditions on their ship deteriorate, a young man named Haruo spearheads a movement to return to Earth and take it back from the monsters. The ship successfully makes the return voyage, but the crew realizes that twenty thousand years have passed, with Earth’s ecosystem having evolved to become centered around Godzilla.

Godzilla: Planet of the Monsters (2017)
Godzilla: Planet of the Monsters (2017)
Godzilla: Planet of the Monsters (2017)
Godzilla: Planet of the Monsters (2017)
Godzilla: Planet of the Monsters (2017)
Godzilla: Planet of the Monsters (2017)
Godzilla: Planet of the Monsters (2017)
Godzilla: Planet of the Monsters (2017)
Godzilla: Planet of the Monsters (2017)
Godzilla: Planet of the Monsters (2017)
Godzilla: Planet of the Monsters (2017)
Godzilla: Planet of the Monsters (2017)
Godzilla: Planet of the Monsters (2017)
ServerLanguageQualityLinks