💖 សូមទស្សនាភាពយន្តដែលអ្នកពេញចិត្តដោយរីករាយ នឹកឃើញរឿងថ្មីៗនឹកឃើញដល់ KhFullHD.Net 💖
ចំពោះបងប្អូនដែលប្រើ Iphone បើសិនជា Video មិនដំណើការ សូមទស្សនាលើ Safari Browser ដោយបិទ ( cross-site tracking )
Favorite Comments ()
  • Server 1
0
0 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 5 (0 votes, average: 0.00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this.
Loading...
download torrent file For PCDownload Movies

The Legend of Hei (2019)

Spread the love

In the bustling human world, various demons are hidden and live in peace with humans. Luo Xiaohei, the cat demon, begins his journey of wandering because his forest home is destroyed. On his search for a new home he encounters other demons as well as understanding human allies, leaving Hei in the dilemma of which side will be his true attribution.

Genre: ActionAnimationFantasy

Director:

Actors: , ,

Country:

Duration: 101 min

Release:

IMDb: 7.3

The Legend of Hei (2019)
The Legend of Hei (2019)
The Legend of Hei (2019)
The Legend of Hei (2019)
ServerLanguageQualityLinks