🌟 ដំណឹងល្អ 🌟 ពេលនេះយើងខ្ញុំបានបង្កើត App សម្រាប់​ប្រតិបត្តិការ​លើ Android  ដែលមានឈ្មោះថា KhmerFlix  , 😁 ពេលនេះបងប្អូនអាច Download ដើម្បី test សាកល្បងបាន សូមចូលទៅកាន់ Menu ហើយយកពាក្យ KhmerFlix-App ដើម្បី Download ☀ (បញ្ចាក់✌️នៅតែ free ដដែល)
បើសិនជា Play Video ទី​ 1 មិនដំណើការ សូម Play Video ទី 2 ឬ ទី 3 ,Button ជាប់នៅខាងក្រោម Video
  • Server Video 2
  • Server Video 1

ព្រះនាង Cinderella II: Dreams Come True (2002)

As a newly crowned princess, Cinderella quickly learns that life at the Palace – and her royal responsibilities – are more challenging than she had imagined. In three heartwarming tales, Cinderella calls on her animal friends and her Fairy Godmother to help as she brings her own grace and charm to her regal role and discovers that being true to yourself is the best way to make your dreams come true.

Duration:

Quality: និយាយខ្មែរ

Release:

ServerLanguageQualityLinks