💖 សូមទស្សនាភាពយន្តដែលអ្នកពេញចិត្តដោយរីករាយ នឹកឃើញរឿងថ្មីៗនឹកឃើញដល់ KhFullHD.Net 💖
Favorite Comments ()
  • Server 1
0
0 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 5 (0 votes, average: 0.00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this.
Loading...
download torrent file For PCDownload Movies

I Saw the Devil (2010)

Kyung-chul is a dangerous psychopath who kills for pleasure. He has committed infernal serial murders in diabolic ways that one cannot even imagine and his victims range from young women to even children. The police have chased him for a long time, but were unable to catch him. One day, Joo-yeon, daughter of a retired police chief becomes his prey and is found dead in a horrific state. Her fiance Soo-hyun, a top secret agent, decides to track down the murderer himself. He promises himself that he will do everything in his power to take bloody vengeance against the killer, even if it means that he must become a monster himself to get this monstrous and inhumane killer.

I Saw the Devil (2010)
I Saw the Devil (2010)
I Saw the Devil (2010)
I Saw the Devil (2010)
I Saw the Devil (2010)