💖 សូមទស្សនាភាពយន្តដែលអ្នកពេញចិត្តដោយរីករាយ នឹកឃើញរឿងថ្មីៗនឹកឃើញដល់ KhFullHD.Net 💖
Favorite Comments ()
  • Server 1
0
0 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 5 (0 votes, average: 0.00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this.
Loading...
download torrent file For PCDownload Movies

The Roads Not Taken (2020)

Spread the love

The film follows 24 hours in the life of father and daughter Leo and Molly as she grapples with the challenges of dealing with her father’s chaotic mental state. But as they weave their way around New York City, their ordinary but stressful day takes on a hallucinatory and epic quality, for Leo is seamlessly flowing in and out of several parallel lives; a passionate marriage with his childhood sweetheart Dolores in Mexico and a life of solitude on a remote Greek island, where a chance encounter with two young tourists unmasks the uncomfortable truths of a family life left behind…

The Roads Not Taken (2020)
The Roads Not Taken (2020)
The Roads Not Taken (2020)
ServerLanguageQualityLinks