💖 1 -ចំពោះទូរស័ព្ទដើម្បីអោយ Subtitle មើលឃើញតូចល្មម សូមកុំចុច Full Screen គ្រាន់តែផ្តេកទូរសព្ទ័ហើយតម្រឹម Video អោយពេញអេក្រង់ជាការស្រេច 💖 ⭐ 2-សម្រាប់ Android សូមកុំប្រើ Browser Chrome និង Google , ដើម្បី Support សំឡេងបានល្អសូមប្រើ ឧ.( FireFox , Opera ,Brave , Samsung internet ...)⭐
  • Server 1
0
0 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 5 (0 votes, average: 0.00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this.
Loading...

2149: The Aftermath (2021)

In a future society, a young man named Darwin lives, like everyone else; in a small cement module with little more than a computer. One night, during a violent storm, lightning hits Darwin’s module and knocks out his computer, forcing him to venture outside. He is surprised to come across a beautiful young woman, living with her family in the woods, who teach him how to speak and show him the value of human contact. Meanwhile, the security forces have sent drones to search for and recapture him.

2149: The Aftermath (2021)
2149: The Aftermath (2021)