🌟 ដំណឹងល្អ 🌟 ពេលនេះយើងខ្ញុំកំពុងតែបង្កើត App សម្រាប់​ប្រតិបត្តិការ​លើ Android ដែលមានឈ្មោះថា KhmerFlix , 😁 ពេលនេះស្ថិតនៅក្នុងការ test សាកល្បង​ខ្ញុំនឹងដាក់បញ្ចូលអោយបងប្អូន បានdownload នៅពេលឆាប់ៗ ,ហើយសម្រាប់ ios គឺនៅដំណាក់កាលបន្ទាប់ ☀ (បញ្ចាក់✌️នៅតែ free ដដែល)
ចំពោះទូរសព្ទ័ដើម្បីអោយ Subtitle មើលឃើញតូចល្មម : ពេល​ play សូមកុំចុច FullScreen គ្រាន់តែផ្តេកទូរស័ព្ទហើយតម្រឹម Video អោយពេញអេក្រង់ជាកាស្រេច
Turn off light
  • Server Video 1
  • Server Video 2

Abraham Lincoln: Vampire Hunter-KhmerDub (2012)

President Lincoln’s mother is

killed by a supernatural creature, which fuels his passion to crush vampires and their slave-owning helpers.

Duration:

Quality: និយាយខ្មែរ

Release:

Abraham Lincoln: Vampire Hunter-KhmerDub (2012)
Abraham Lincoln: Vampire Hunter-KhmerDub (2012)
Abraham Lincoln: Vampire Hunter-KhmerDub (2012)
Abraham Lincoln: Vampire Hunter-KhmerDub (2012)
Abraham Lincoln: Vampire Hunter-KhmerDub (2012)
Abraham Lincoln: Vampire Hunter-KhmerDub (2012)
Abraham Lincoln: Vampire Hunter-KhmerDub (2012)