🌟 ដំណឹងល្អ 🌟 ពេលនេះយើងខ្ញុំកំពុងតែបង្កើត App សម្រាប់​ប្រតិបត្តិការ​លើ Android ដែលមានឈ្មោះថា KhmerFlix , 😁 ពេលនេះស្ថិតនៅក្នុងការ test សាកល្បង​ខ្ញុំនឹងដាក់បញ្ចូលអោយបងប្អូន បានdownload នៅពេលឆាប់ៗ ,ហើយសម្រាប់ ios គឺនៅដំណាក់កាលបន្ទាប់ ☀ (បញ្ចាក់✌️នៅតែ free ដដែល)
ចំពោះទូរសព្ទ័ដើម្បីអោយ Subtitle មើលឃើញតូចល្មម : ពេល​ play សូមកុំចុច FullScreen គ្រាន់តែផ្តេកទូរស័ព្ទហើយតម្រឹម Video អោយពេញអេក្រង់ជាកាស្រេច
Turn off light
  • Server Video 2
  • Server Video 1

Brave​-KhmerDub (2012)

Brave is set in the mystical Scottish Highlands, where Mérida is the princess of a kingdom ruled by King Fergus and Queen Elinor. An unruly daughter and an accomplished archer, Mérida one day defies a sacred custom of the land and inadvertently brings turmoil to the kingdom. In an attempt to set things right, Mérida seeks out an eccentric old Wise Woman and is granted an ill-fated wish. Also figuring into Mérida’s quest — and serving as comic relief — are the kingdom’s three lords: the enormous Lord MacGuffin, the surly Lord Macintosh, and the disagreeable Lord Dingwall.

Duration:

Quality: និយាយខ្មែរ

Release:

Brave​-KhmerDub (2012)
Brave​-KhmerDub (2012)
Brave​-KhmerDub (2012)
Brave​-KhmerDub (2012)
Brave​-KhmerDub (2012)
Brave​-KhmerDub (2012)
Brave​-KhmerDub (2012)
Brave​-KhmerDub (2012)
Brave​-KhmerDub (2012)
Brave​-KhmerDub (2012)
Brave​-KhmerDub (2012)
Brave​-KhmerDub (2012)
Brave​-KhmerDub (2012)
Brave​-KhmerDub (2012)
Brave​-KhmerDub (2012)
Brave​-KhmerDub (2012)
Brave​-KhmerDub (2012)
Brave​-KhmerDub (2012)
ServerLanguageQualityLinks