🌟 ដំណឹងល្អ 🌟 ពេលនេះយើងខ្ញុំបានបង្កើត App សម្រាប់​ប្រតិបត្តិការ​លើ Android  ដែលមានឈ្មោះថា KhmerFlix  , 😁 ពេលនេះបងប្អូនអាច Download ដើម្បី test សាកល្បងបាន សូមចូលទៅកាន់ Menu ហើយយកពាក្យ KhmerFlix-App ដើម្បី Download ☀ (បញ្ចាក់✌️នៅតែ free ដដែល)
បើសិនជា Play Video ទី​ 1 មិនដំណើការ សូម Play Video ទី 2 ឬ ទី 3 ,Button ជាប់នៅខាងក្រោម Video

KhmerFlix-App

Download ជម្រើសទី​ 1👇​​​​

 

Download ជម្រើសទី​ 2 👇

Download ជម្រើសទី​ 3 👇

បើសិនជា Download ជម្រើសទី1 មិនដំណើរការសូមចុច download ជម្រើសទី 2 ឬ ជម្រើសទី 3

នេះជា App របស់ KhmerFlix ដែលប្រតិបត្តិការលើAndroid

យើងបានព្យាយាមបង្កើត App ដើម្បីអោយបងប្អូនងាយស្រួលក្នុងការទស្សនាភាពយន្តពី KhmerFlix រឹតតែងាយស្រួលសម្រាប់ទួរសព្ទ័ សូមបងប្អូន download ហើយ install ដើម្បីធ្វើ test សាកល្បងជាមួយនឹង App មួយនេះ . ហើយសូមធ្វើការ feedback ក៏ដូចជាផ្តល់យោបល់ដល់យើងខ្ញុំផងបើសិនជាមានកន្លែង ខ្វះខាតត្រង់ណា ដើម្បីអោយខ្ញុំបាទកែរតម្រូវអោយអោយបងប្អូនបានប្រើ កម្សាន្តពេញលេញ !​ សូមអភ័យទោសចំពោះការមិនបានដាក់បញ្ចូលទៅ Playstore ព្រោះនេះជា content ភាពយន្តដែល Google មិនអនុញ្ញាតក្រោមការរក្សាសិទ្ធ . សូមអរគុណ