🌟 ដំណឹងល្អ 🌟 ពេលនេះយើងខ្ញុំបានបង្កើត App សម្រាប់​ប្រតិបត្តិការ​លើ Android  ដែលមានឈ្មោះថា KhmerFlix  , 😁 ពេលនេះបងប្អូនអាច Download ដើម្បី test សាកល្បងបាន សូមចូលទៅកាន់ Menu ហើយយកពាក្យ KhmerFlix-App ដើម្បី Download ☀ (បញ្ចាក់✌️នៅតែ free ដដែល)
x
x
  • Server Video
  • Server Video

The Knight of Shadows: Between Yin and Yang- KhmerDub (2019)

Pu Songling (Jackie Chan), a legendary demon hunter, is asked to investigate the mysterious disappearances of young girls from a small village. When he discovers evil forces are kidnapping the girls to feast on their souls, he sets out to save humanity from the inhuman invasion journeying through hidden worlds and colorful dimensions.

Duration:

Quality: និយាយខ្មែរ

Release:

ServerLanguageQualityLinks